Konsulenthumor

Hva gjør man når en av senioringeniørene har bestilt en rådyr, italiensk sykkelramme
fra London og skryter hemningsløst av kjøpet?

Jo, da gjemmer man den sånn at det tar overnevnte senioringeniør MINST en halvtime å
finne den igjen. (Skal nevnes at det ikke var meg, men en annen
skandinav som stod bak det hele…)